tammikuu 2015

  Suomessa keskustellaan paljon työmarkkinoiden uudistamisesta ja joustavoittamisesta. Keskustelun pohjavireenä on käsitys poikkeuksellisen jäykistä työmarkkinoista. Elinkeinoelämän keskusliiton pääministeritentissä Jyri Häkämies peräänkuulutti "työelämän joustoa lisääviä päätöksiä". Lisäksi esimerkiksi Suomen Yrittäjät kuvasivat Suomen...

  Käsityökortteli on Suomen käsityöyrittäjät -ryhmän käsityöyritysten yhteinen sivusto. Sivuston kautta koordinoidaan kaikenlaista yhteistoimintaa käsityöyrittäjien kesken, kuten esimerkiksi myyntitapahtumia tai keskustelua käsityöyritysten toimintaedellytyksistä. Käsityökortteliin kuuluu yli 250 suomalaista käsityöyritystä. Haastattelun Käsityökorttelista ja...

Opas startup-kulttuurin ymmärtämiseen Sami Kuusela, Eva 2013 Kyseessä ei ole varsinainen tutkimus, vaan käsikirja. Hupparihörhö ja bisnesmies on opas joka helpottaa kahden erilaisen toimintakulttuurin yhteensovittamista. Pamfletin tavoitteena on lähentää perinteistä suomalaista yrityskenttää...

  Suomen Yrittäjät julkaisivat vaalitavoitteensa 8.1.2015. Aihealueita, jossa he toivovat toimenpiteitä, on viisi: työmarkkinoiden uudistaminen, julkisen sektorin pienentäminen, verotuksen kannustavuuden lisääminen, yksinyrittäjien aseman parantaminen ja turhasta sääntelystä luopuminen. Monista asioista on...

  Työväenliikkeen juuret ovat pienyrittäjissä ja itsensätyöllistäjissä. Liikkeen historia vilisee klassisia viittauksia suutareista ja räätäleistä sekä suosta, kuokasta ja Jussista. Näistä näkyy käsityöläisyyden, yrittäjyyden ja tekemisen meiningin merkitys. Suomessa on aina...

WebAulan tarina alkoi vuonna 2012 WebAula on digitoimisto, jonka pääasiallisena tuotteena ovat nettisivut ja niissä toimivat palvelut. Palveluiden kirjoa on ajan myötä lisätty, mutta toiminnan ytimessä on edelleen tiukasti laadukkaat, modernit,...

  Työ- ja elinkeinoministeriön trendiryhmän tilasi vertailuselvityksen sosiaaliturvan, kilpailulainsäädännön ja työsopimuslainsäädännön soveltamisesta Tanskassa, Ruotsissa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Virossa. Selvitykseen on koottu tietoa ja kansainvälisiä vertailukohtia kotimaisen keskustelun tueksi ja taustaksi. Selvitys...