Author: Antti Alaja

Osuustoiminta on laajimmin omistettu yritysmalli. Suomalaisista 84 prosenttia on jäseninä osuuskunnissa ja keskinäisissä vakuutusyhtiöissä ja –yhdistyksissä. Jäsenyyksiä on seitsemän miljoonaa: keskimäärin jäsenyyksiä on henkeä kohti kaksi. Osuustoiminnallisella yritystoiminnalla on erityisen...

  Talouselämä julkaisi viikonloppuna artikkelin, jossa kerrottiin Amerikassa kannuksensa hankkineiden pelialan ammattilaisten valinneen Suomen seuraavan yrityksensä kotimaaksi. Uusi yritys, Reforged Studios, päätettiin perustaa Suomeen, koska julkiset palvelut, erityisesti edullinen päivähoito, terveydenhuolto...

  Ola Sundell on start-up yrittäjä joka pyörittää HUB13 startup-hubia Helsingin Kaisaniemessä. HUB13 tarjoaa co-working tilaa yrittäjille sekä kokous-, tapahtuma-, ja koulutustiloja yrityksille. Ensimmäinen toimintavuosi on osoittanut, että hyvin toteutettuna tällaiselle...

  Puoliksi kanadalainen, puoliksi suomalainen Eerik Wissenz päätti tulla yrittämään vieraaseen maahan, Suomeen, koska täällä uuden teknologian yritykselle oli parhaat toimintaedellytykset. Hänen yrityksensä GoSol.org kehittää uuden sukupolven aurinkokeräimiä jotka tähtäävät erityisesti...

  Suomen Yrittäjät esittävät huolestuneisuutensa työehtosopimusten joustamattomuudesta. Huolta kannetaan erityisesti työpaikkojen säilyttämisen vuoksi. Työntekijäpuolella ei nähdä asiaa näin suppeasti ja yksinomaan työehtosopimusten sisältökysymyksenä. Työehtosopimusjärjestelmä Suomessa on kehuttu ja arvostettu nimenomaan kansallisen kilpailukyvyn...

  Suomen Yrittäjät kävi läpi pienten yritysten kannalta tavanomaisimmat työehtosopimukset, jotta saataisiin selville, onko työehtosopimuksissa joustoja vai ei. Sopimismahdollisuudethan määräytyvät lähinnä työehtosopimusten perusteella, koska työlaeissa itsessään on vain vähän toisin sopimisen...

  Itsensä työllistävä freelance-taiteilija elää useimmiten apurahoilla ja pienillä palkkioilla, joita kerätään useista lähteistä. Poikkeuksen tekevät ne harvat joille on kasaantunut nimeä esimerkiksi kuvataiteilijana ja jotka voivat pyytää töistään suurempaa palkkiota....

  Kenno on kolmen antropologin perustama etnografinen tutkimustoimisto. Kenno auttaa asiakkaitaan hahmottamaan tuottamansa palvelun tai tuotteen laajemmin osana käyttäjiensä arkea ja parantamaan asiakaskokemusta. Haastattelun antoivat Elina Reponen, Viola Strandberg ja Anna...