Tutkimukset

  Tällä hallituskaudella TEM:ssä asetettiin työryhmä selvittämään työmarkkinoiden muutoksia. Tämä niin kutsuttu Trendiryhmä jätti loppuraporttinsa tammikuussa 2015. Raporttiin on koottu kattava tarkastelu työmarkkinoiden muutoksista 2000-luvulla ja erityistä huomiota on kiinnitetty itsensätyöllistäjien...

Opas startup-kulttuurin ymmärtämiseen Sami Kuusela, Eva 2013 Kyseessä ei ole varsinainen tutkimus, vaan käsikirja. Hupparihörhö ja bisnesmies on opas joka helpottaa kahden erilaisen toimintakulttuurin yhteensovittamista. Pamfletin tavoitteena on lähentää perinteistä suomalaista yrityskenttää...

  Työ- ja elinkeinoministeriön trendiryhmän tilasi vertailuselvityksen sosiaaliturvan, kilpailulainsäädännön ja työsopimuslainsäädännön soveltamisesta Tanskassa, Ruotsissa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Virossa. Selvitykseen on koottu tietoa ja kansainvälisiä vertailukohtia kotimaisen keskustelun tueksi ja taustaksi. Selvitys...

  Työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinoiden muutostrendejä selvittävä nk. ”trendiryhmä” havaitsi työssään itsensätyöllistäjiin ja heidän asemaansa liittyvän tiedonvajeen. Tätä vajetta paikkaamaan TEM, STM ja Tilastokeskus rahoittivat Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 –tutkimuksen. Kyseessä oli...

Työelämän muutostrendejä pohtivan työryhmän väliraportti summaa ryhmän työn tulokset työryhmän alkutaipaleelta, eli väliltä 1.10.2011 – kevät 2012. Väliraporttiin työryhmä on koonnut selvitykset määräaikaisista ja osa-aikaisista työsuhteista, vuokratyöstä ja itsensätyöllistäjistä työmarkkinatrendeinä....

  Suomen Yrittäjät ovat tehneet kaksi laajaa kyselytutkimusta yksinyrittäjistä Suomessa. Ensimmäinen tehtiin vuonna 2010 ja kysely toistettiin uudestaan laajempana vuonna 2013. Vuoden 2013 kyselyyn vastasi 2263 yksinyrittäjää. Vaikka otos on kooltaan...