Yleinen

Osuustoiminta on laajimmin omistettu yritysmalli. Suomalaisista 84 prosenttia on jäseninä osuuskunnissa ja keskinäisissä vakuutusyhtiöissä ja –yhdistyksissä. Jäsenyyksiä on seitsemän miljoonaa: keskimäärin jäsenyyksiä on henkeä kohti kaksi. Osuustoiminnallisella yritystoiminnalla on erityisen...

  Talouselämä julkaisi viikonloppuna artikkelin, jossa kerrottiin Amerikassa kannuksensa hankkineiden pelialan ammattilaisten valinneen Suomen seuraavan yrityksensä kotimaaksi. Uusi yritys, Reforged Studios, päätettiin perustaa Suomeen, koska julkiset palvelut, erityisesti edullinen päivähoito, terveydenhuolto...

  Suomen Yrittäjät esittävät huolestuneisuutensa työehtosopimusten joustamattomuudesta. Huolta kannetaan erityisesti työpaikkojen säilyttämisen vuoksi. Työntekijäpuolella ei nähdä asiaa näin suppeasti ja yksinomaan työehtosopimusten sisältökysymyksenä. Työehtosopimusjärjestelmä Suomessa on kehuttu ja arvostettu nimenomaan kansallisen kilpailukyvyn...

  Suomen Yrittäjät kävi läpi pienten yritysten kannalta tavanomaisimmat työehtosopimukset, jotta saataisiin selville, onko työehtosopimuksissa joustoja vai ei. Sopimismahdollisuudethan määräytyvät lähinnä työehtosopimusten perusteella, koska työlaeissa itsessään on vain vähän toisin sopimisen...

  Itsensä työllistävä freelance-taiteilija elää useimmiten apurahoilla ja pienillä palkkioilla, joita kerätään useista lähteistä. Poikkeuksen tekevät ne harvat joille on kasaantunut nimeä esimerkiksi kuvataiteilijana ja jotka voivat pyytää töistään suurempaa palkkiota....

20.02.2015 Keskustelu: Ikkuna yrittäjyyteen Ravintola Lasipalatsi Onko yrittäminen Suomessa niin vaikeaa kuin kuvittelemme?  Kalevi Sorsa -säätiö kokoaa yhteen uuden aallon yrittäjiä, yrittäjyyden asiantuntijoita ja valtiovarainministeri Antti Rinteen (sd.) keskustelemaan yrittäjyyden haasteista ja...

  Tällä hallituskaudella TEM:ssä asetettiin työryhmä selvittämään työmarkkinoiden muutoksia. Tämä niin kutsuttu Trendiryhmä jätti loppuraporttinsa tammikuussa 2015. Raporttiin on koottu kattava tarkastelu työmarkkinoiden muutoksista 2000-luvulla ja erityistä huomiota on kiinnitetty itsensätyöllistäjien...

  Kokoomus, Keskusta ja SDP ovat julkistaneet vaaliohjelmansa. Perussuomalaisilta tällaista ei ole vielä tullut, mutta heidän ajatteluaan samoista aiheista valottaa marraskuussa 2014 julkaistu varjobudjetti. Tähän on koottu näistä ohjelmista yrittäjäaiheiset vaalitavoitteet....