Lisätalousarviossa yrittäjille hyviä elementtejä – ALV alaraja nousee

Lisätalousarviossa yrittäjille hyviä elementtejä – ALV alaraja nousee

Hallitus pääsi tänään sopuun lisätalousarvioesityksestä, joka annetaan eduskunnalle tämän viikon torstaina. Yrittäjiä ja työllistäjiä asiassa koskee erityisesti ALV:n alarajan, ja huojennuksen ylärajan nosto. Mikäli eduskunta lisätalousarvion hyväksyy, nousee ALV:n alaraja 10 000 euroon ja huojennus 30 000 euroon. Lisätalousarviossa yritysten sukupolvenvaihdosta helpotetaan pidentämällä perintöveron maksuaikaa viidestä vuodesta seitsemään. Tämä pehmentää perintöveron yritykselle aiheuttamaa rasitetta jonkin verran.

Lisäksi hallitus esittää lisäpääomia Teollisuussijoitus Oy:lle ja Finnveralle.

Alla suorat lainaukset lisätalousarviosta:

Veropaketti edistää etenkin pienten yritysten asemaa

Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle vielä tämän vaalikauden aikana esityksen arvonlisäverolain muuttamiseksi siten, että tilikauden liikevaihdon perustella laskettavan arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nostettaisiin vuoden 2016 alusta lukien 8 500 eurosta 10 000 euroon. Lisäksi verovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja nostettaisiin 22 500 eurosta 30 000 euroon. Verovelvollisuuden alarajaan liittyvän huojennuksen tarkoituksena on helpottaa yrittäjäksi ryhtymistä ja arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumista sekä osaltaan edistää työllisyyttä ja estää harmaan talouden muodostumista. Euromääräisten rajojen nostaminen keventäisi pienyritysten arvonlisäverorasitusta ja edistäisi osaltaan edellä mainittujen huojennuksella tavoiteltavien vaikutusten toteutumista. Samassa yhteydessä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettua lakia muutettaisiin vastaavasti siten, että lakia sovellettaisiin vain sellaiseen liike- ja ammattitoimintaan, jonka tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa.

Hallitus jatkaa maksuperusteisen arvonlisäveron käyttöönoton valmistelua siten, että seuraava hallitus voi halutessaan ottaa sen käyttöön v. 2016 alusta.

Lisäksi hallitus esittää perintö- ja lahjaverolakiin sisältyviä maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että verolle myönnettävää maksuaikaa pidennettäisiin viidestä vuodesta seitsemään vuoteen. Maksuajan pidentäminen helpottaisi sukupolvenvaihdoksesta aiheutuvan verokustannuksen rahoittamista ja vähentäisi samalla vaaraa siihen, että yrityksestä jouduttaisiin veron maksun rahoittamiseksi nostamaan yritystoiminnassa tarvittavia varoja.

Hallitus panostaa infrastruktuuriin, työllisyyteen ja yrittämiseen

Yritysrahoituksen turvaamiseksi käynnistetään uusi pääomasijoitusohjelma, minkä vuoksi Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä pääomitetaan 25 miljoonalla eurolla. Lisäksi Finnvera Oyj:n varainhankintaan tarkoitettujen lainojen myöntämisvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi 200 miljoonasta eurosta 500 miljoonaan euroon. Lisäyksellä turvataan Finnveran varainhankinta silloin, kun yhtiö ei voi saada markkinoilta kohtuuhintaisesti varoja.

 

Samuli Sinisalo

Projektitutkija, Kalevi Sorsa -säätiö

Kommentit

kommenttia