Osuuskuntayrittäjyydestä osaamista, voimaa ja rohkeutta

Osuuskuntayrittäjyydestä osaamista, voimaa ja rohkeutta

Osuustoiminta on laajimmin omistettu yritysmalli. Suomalaisista 84 prosenttia on jäseninä osuuskunnissa ja keskinäisissä vakuutusyhtiöissä ja –yhdistyksissä. Jäsenyyksiä on seitsemän miljoonaa: keskimäärin jäsenyyksiä on henkeä kohti kaksi. Osuustoiminnallisella yritystoiminnalla on erityisen suuri merkitys Suomen taloudessa ja yhteiskunnassa.

Osuuskuntia on lähes kaikilla toimialoilla. Erityisen vahvoja osuustoimintayritykset ovat elintarviketeollisuudessa, pankki- ja vakuutusalalla, kaupan alalla, hotelli- ja ravintolatoiminnassa, polttoainekaupassa, metsäteollisuudessa ja kotieläinjalostuksessa. Osuuskuntia on myös monilla infrastruktuuritehtävissä kuten sähkö-, tiedonsiirto- ja vesihuollon aloilla.

Kannattaa pohtia, miten laajasti suomalaiset ovat mukana jopa omistajaroolissa talouselämässä. Ei ole mikään muu kansa yhtä paljon!

Henkilöstöomisteisessa osuuskunnassa työntekijät, jotka työskentelevät yrityksessä, omistavat sen itse. Osuustoimintamalli alentaa kynnystä yrittäjyyteen.

Osuuskunta on myös yleistymässä henkilöstöomisteisena yritysmallina eri alojen osaajien yhteisenä ja heidän yhdessä hallitsemina yrityksinä. Tällaisia yrityksiä on yli 2000. Kirjoa riittää perinteisistä työläisammateista, käsityöläisiin ja muihin luoville sekä akateemisille aloille.

Henkilöstöomisteisessa osuuskunnassa työntekijät, jotka työskentelevät yrityksessä, omistavat sen itse. Siitä on monia etuja. Yhdessä yrittämisestä, osaamisen yhdistämisestä ja toisten tuesta saa voimaa ja rohkeutta. Siten osuustoimintamalli alentaa kynnystä yrittäjyyteen.

Osuustoiminnan arvot ilmenevät yrityksen demokraattisessa päätöksenteossa ja tasa-arvoisissa työtavoissa, joilla on jäseniä motivoiva vaikutus.

Toimialasta riippuen, vähäiselläkin pääomalla pääsee liikkeelle. Osuuskuntalaissa ei ole minimipääomavaatimusta. Yhdessä yrittäen pienennetään jäsenkohtaisia kustannuksia, mikä pienentää yrittämisen riskiä. On tärkeää havaita, että osuuskunta on rajatun vastuun yhtiömuoto: Osuuskunnan jäsen vastaa yrityksen sitoumuksista vain osuusmaksullaan, ellei säännöissä ole edellytetty lisämaksuvelvoitetta.

Yritysmuodon joustavuus on vahvuus: organisaatio matala ja ketterä, mikä edistää innovatiivisuutta. Osuuskuntaan on helppo liittyä jäseneksi ja erota; myös mahdollisuus erottaa, jos jäsen ei täytä hänen velvollisuuksiaan.

Joustavuus on osuustoiminnan vahvuus: organisaatio on matala ja ketterä, mikä edistää innovatiivisuutta.

Vuosi 2012 oli YK:n Kansainvälinen osuustoimintavuosi. Tätä seuranneena osuustoiminnan kansainvälisellä kehityksen vuosikymmenellä tarkoituksena on edistää tietämystä osuustoiminnasta, rohkaista ihmisiä toimimaan osuuskunnissa ja rohkaista hallituksia luomaan hyvä toimintaympäristö osuuskuntien muodostumiselle ja kasvulle.

Meidän kannattaakin ottaa osuuskuntamalli aivan uuden kiinnostuksen kohteeksi. Se on se arkinen asia, jota ei tule aina ajatelleeksi ja siinä on vieläpä paljon mahdollisuuksia mm. uuden työn organisoimiseksi markkinoille. Yrittäjyyteen avautuukin uusi näkökulma, kun perehtyy osuuskuntaan!

Sami Karhu,

toimitusjohtaja, Pellervo-Seura ry

www.pellervo.fi

Kommentit

kommenttia