Tekemisen meininkiä työväenliikkeessä

Tekemisen meininkiä työväenliikkeessä

 

Työväenliikkeen juuret ovat pienyrittäjissä ja itsensätyöllistäjissä. Liikkeen historia vilisee klassisia viittauksia suutareista ja räätäleistä sekä suosta, kuokasta ja Jussista. Näistä näkyy käsityöläisyyden, yrittäjyyden ja tekemisen meiningin merkitys. Suomessa on aina arvostettu kovaa työtä ja hyviä työmiehiä ja –naisia. Nykypäivänä suutarit ja räätälit ovat vaihtuneet rekkamiehiksi ja parturikampaajiksi ja läppäri korvaa kuokan, mutta tekemisen henki ja yrittämisen asenne kuitenkin säilyvät aikakaudesta toiseen.

"Tulevaisuuden kasvua saadaan tekemisen meininkiä tukemalla sekä kannustamalla ihmisiä työllistämään sekä itsensä että muita ympäriltään."

Suomessa itsensätyöllistäjiä on paljon, yli 150 000. Lisäksi maastamme löytyy noin 300 000 mikroyritystä, eli yritystä jotka työllistävät korkeintaan yhdeksän ihmistä. Näissä työskentelee yli 400 000 Suomalaista. Tämä on suuri ja monipuolinen joukko, jota yhdistää tekemisen meininki. Kun näiden yrittäjien ja itsensätyöllistäjien perheenjäsenet otetaan huomioon, heidän asiansa koskevat todella suurta joukkoa. Tämä on se kenttä, jonne uudet työpaikat ovat viime vuosina syntyneet ja josta tulevaisuutemme suuryrityksetkin ponnistavat. Mobiilipeliala on näistä kasvutarinoista viimeisin esimerkki.

Valtion ja julkisen vallan rooli on olla auttamassa yrittäjiä kasvattamaan liiketoimintaansa sekä tarjota tukea ja turvaa yrittäjälle silloin kun sitä tarvitaan. Moni itsensätyöllistäjä ja pienyrittäjä harjoittaa toimeaan hyvin kapealla leivällä. Tilastokeskuksen mukaan 44% itsensätyöllistäjistä kuuluu pienituloisimpaan viidennekseen. Yrittäjille pienet tulot johtavat myös alhaiseen sosiaaliturvan tasoon. Itsensätyöllistäjien joukossa on myös ihmisiä, jotka sijoittuvat palkansaajan ja yrittäjän välimaastoon. Tällöin eri tulomuotojen yhteensovittaminen sosiaaliturvan kanssa voi olla ongelmallista. Ns. pakkoyrittäjien joukko on kooltaan pieni, mutta heidän tilanteensa otettava vakavasti.

Suomessa yrittäjille ja itsensätyöllistäjille tarjolla oleva tuki ja turva ovat kansainvälisesti verrattain hyvällä tasolla. Silti parantamisen mahdollisuuksia on paljon. Sosialidemokraattien mielestä tilannetta voisi parantaa arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa nostamalla. Nykyään ALV:n alaraja on 8500 euron kohdalla. Raja säädettiin vuonna 1993, eikä sitä ole tarkistettu sen jälkeen, edes inflaation mukaan. ALV:n alarajan nosto auttaisi erityisesti pienituloisimpia ja taipaleen alkuvaiheessa olevia yrityksiä ja yrittäjiä. Se auttaisi näitä yrittäjiä kilpailemaan ja pitämään hinnat ostajille houkuttelevina ja samalla yrittäjälle jäisi enemmän rahaa toimeentuloon, yrityksen kehittämiseen ja oman sosiaaliturvan varmistamiseen.

Toinen parannuksen paikka yrittäjien turvaan olisi heidän sairaspäivärahansa omavastuun lyhentäminen. Nykyään yrittäjä sairastaa ensimmäiset neljä päivää omaan laskuunsa, eli on sairauden sattuessa käytännössä neljä päivää ilman tuloja. Tämä omavastuuaika voitaisiin lyhentää yhteen päivään, eli jo toisena sairauspäivänä yrittäjä saisi Kelasta yel-vakuutuksensa määrittämää sairaspäivärahaa. Tämä olisi merkittävä uudistus yrittäjien sosiaaliturvan parantamiseksi ja uudistuksen hintaluokka liikkuu korkeintaan joissain kymmenissä miljoonissa euroissa. Kohtalaisen pienellä panostuksella saataisiin siis huomattava parannus yrittäjien tilanteeseen.

"On hienoa, että työväenliike ja Kalevi Sorsa –säätiö on käynnistänyt Työllistäjät-hankkeen, joka perehtyy itsensätyöllistäjien ja pienyrittäjien asioihin."

Itsensätyöllistäjien ja pienyrittäjien tilanteeseen on luonnollisesti selvitettävä muitakin mahdollisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi sääntelyn ja byrokratian järkeistämistä, yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvan kehittämistä ja uusia rahoitusmahdollisuuksia kasvuyrityksille. Lisäksi yhteistyötä eri viranomaisten välillä ja tiedotusta nykyisistä jo olemassa olevista tukijärjestelmistä yrittäjien suuntaan on parannettava.

Näillä eväillä uskon että pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien asemaa on mahdollista parantaa. On hienoa, että työväenliike ja Kalevi Sorsa –säätiö on käynnistänyt Työllistäjät-hankkeen, joka perehtyy itsensätyöllistäjien ja pienyrittäjien asioihin. On hyvä, että työväenliikkeen ajatuspaja tutkii ja perehtyy nykypäivän työllistäjien asioihin suutarien ja räätälien perinteen mukaisesti. Tulevaisuuden kasvua saadaan tekemisen meininkiä tukemalla sekä kannustamalla ihmisiä työllistämään sekä itsensä että muita ympäriltään.

 

Antti Rinne

SDP:n puheenjohtaja

Valtiovarainministeri

 

 

 

Kommentit

kommenttia