Perustietoa Työllistäjistä

Perustietoa Työllistäjistä

 

Työllistäjistä puhuttaessa tarkoitetaan sekä työllistäviä yrittäjiä, että itsensätyöllistäjiä. Yrittäjät harjoittavat yritystoimintaa ja työllistävät sekä itsensä, että mahdollisesti yritykseen palkattuja henkilöitä. Itsensätyöllistäjät työllistävät itsensä yksinyrittäjyyden, ammatinharjoittamisen, freelancerina työskentelemisen tai apurahalla työskentelemisen turvin.

Alle on koottu perustietoa sekä yrittäjistä että itsensätyöllistäjistä Suomessa. Pääasiallisena lähteenä on Tilastokeskus.

Yrittäjät

Tilastokeskuksen vuoden 2014 tietojen perusteella Suomessa oli 322 184 yritystä. Näistä yrityksistä 94,3% oli mikroyrityksiä, eli sellaisia yrityksiä jotka työllistävät vuositasolla 0-9 henkilöä. Yhteensä näissä mikroyrityksissä on töissä 405 000 henkilöä, joka vastaa 27,5% Suomen 2,4 miljoonasta työllisestä. Pienyrityksissä, jotka työllistävät 10-49 henkilöä työskentelee 291 000 henkilöä. Trendi on ollut se, että työpaikkojen määrä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on lisääntynyt viime vuosina. Lisätietoja yritysten toimialoista, henkilöstöstä ja palkkauksesta löytyy artikkelin lopussa olevasta Tilastokeskuksen taulukosta.

Itsensätyöllistäjät

Itsensätyöllistäjillä tarkoitetaan henkilöitä jotka työllistävät vain itsensä. Tämä työllistäminen voi tapahtua yksinyrittämisen, ammatinharjoittamisen, freelancerina toimimisen tai apurahan turvin työskentelyn kautta. Tilastokeskus on rajannut maatalousyrittäjät pois itsensätyöllistäjien määritelmästä.

Yksinyrittäjät työskentelevät yksin ilman ulkopuolisia työntekijöitä, mutta heillä saattaa olla osakekumppaneita. Ammatinharjoittajat työskentelevät toiminimellä, myyden omaa osaamistaan ilman palkattua työvoimaa tai kiinteää toimipistettä. Tyypillisesti ammatinharjoittajia löytyy esimerkiksi rakennus- tai terveyspalvelujen alalta. Freelancerit voivat toimia joko työsuhteisesti palkkiota tai palkkaa vastaan, tai oman yrityksen, usein toiminimen kautta. Freelancerit tyypillisesti työskentelevät useille eri toimeksiantajille. Apurahansaajat ovat saaneet apurahaa yleensä taiteen ja tieteen tekemiseen. Apurahatutkijat tai -taiteilijat eivät työskentele työsuhteisesti.

Tilastokeskuksen mukaan itsensätyöllistäjien määrä on kasvanut varsin tasaisesti viimeksi kuluneen reilun kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2013 Suomessa oli 15–64-vuotiaita itsensätyöllistäjiä 152 000 henkeä ja ryhmän osuus kaikista työllisistä oli noin 6 prosenttia. Maatalousyrittäjiä Tilastokeskus ei lue ryhmään mukaan. Vuonna 2013 suurin osa itsensätyöllistäjistä oli yksinyrittäjiä, heitä oli noin 112 000. Ammatinharjoittajia oli noin 29 000 ja freelancereita ja apurahansaajia yhteensä noin 12 000. Suurin osa itsensätyöllistäjistä on miehiä. Tämä ero on suurin yksinyrittäjien kohdalla, sillä ammatinharjoittajina, freelancereina ja apurahansaajina toimii yhtä paljon miehiä ja naisia. Lisätietoa alle kootuissa taulukoissa.

Tilastokeskuksen tilastotietoa

Työnteon muodot

Työnteon muodot Suomessa

Itsensätyöllistäjät

Itsensätyöllistäjät

Itsensätyöllistäjien ammattialat

Itsensätyöllistäjät ala

Yritykset

Yritykset

 

Yrityskokojen määritelmä (EU:n komission määritelmä, jota käyttää myös Tilastokeskus)

Mikroyritys on yritys, jonka henkilöstön määrä on alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 2 miljoonaa euroa.

Pieni yritys on yritys, jonka henkilöstön määrä on alle 50 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 10 miljoonaa euroa.

Keskisuuri yritys on yritys, jonka henkilöstön määrä on alle 250 henkilöä ja jonka liikevaihto ei ylitä 50 miljoonaa euroa tai jonka taseen loppusumma ei ylitä 43 miljoonaa euroa.

 

 

Kommentit

kommenttia